Veelgestelde vragen

Echografie is een techniek waarbij met geluidsgolven beelden worden gecreëerd. Door middel van het uitzenden, weerkaatsen en ontvangen van een hoge frequentie geluidsgolven (door het menselijk oor niet waarneembaar) kunnen structuren zichtbaar worden gemaakt. Hierbij wordt met een transducer over je blote buik bewogen die geluidsgolven uitzendt. Deze geluidsgolven worden weerkaatst door de organen van het kind en daarna door de transducer weer opgevangen en door de computer omgezet in de beelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gel om de geluidsgolven beter te geleiden.Op een monitor kunnen jullie alles volgen. Jullie krijgen uitleg over wat er te zien is en jullie kunnen vragen stellen.Wij zullen onze uiterste best doen alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. De duidelijkheid van de beelden is wel afhankelijk van de duur van de zwangerschap, de medewerking van het kind en van je postuur.

Er is veel onderzoek gedaan naar eventueel schadelijke effecten van echogolven op het ongeboren kind. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat een echo schadelijk kan zijn. In theorie is bekend dat bij het uitzenden van een hoge frequentie geluidsgolven warmte vrijkomt. Of deze warmte effect heeft op het kind is niet bekend. Wel is bekend dat hoe hoger de frequentie, hoe meer warmte er vrijkomt. Om die reden proberen wij voor het maken van beelden ons te beperken tot de minimale frequentie die haalbaar is. Ook zijn wij voorzichtig met het laten horen van hartactie in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Voor het laten horen van hartactie is namelijk een relatief hoge frequentie geluidsgolven nodig.

Wij zijn beiden van origine verloskundige en momenteel werkzaam als medische echoscopisten in screeningscentra in Amsterdam en Leiden en gecertificeerd in het maken van alle soorten screeningsecho’s.

Wij vinden het altijd gezellig als jullie familie of vrienden meenemen voor de echo. Iedereen is welkom. We hebben zitplekken voor zeker zes personen.

Kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Zeker als ze wat ouder zijn vinden ze het vast leuk om mee te komen. Ook jongere kinderen mogen jullie gerust meenemen. Het enige wat jullie je moeten realiseren is dat hele jonge kinderen de echobeelden niet goed begrijpen, erg snel afgeleid zijn en dan dus ook jullie aandacht een beetje kunnen wegtrekken. Het is dus aan jullie om te beoordelen of jullie jezelf en jullie kind hiermee een plezier doen.

Beeldvorming is altijd afhankelijk van een aantal factoren. De duur van de zwangerschap, de ligging van het kind en het postuur van de moeder. Vanaf 12 + weken is het meestal wel mogelijk om in 2D aardige beelden te krijgen. Met 3D/4D is het wat lastiger als het kind erg beweeglijk is, met de handen voor het gezicht ligt, van ons afkijkt of met de neus in de placenta ligt gedrukt. Mocht het zo zijn dat het onmogelijk is om een plaatje van het gezichtje te krijgen dan komen jullie gewoon een keer gratis terug.

Het doel van de echo is niet medisch. De aandacht zal hoofdzakelijk gericht zijn op het maken van de leukste beelden. Toch kan het zijn dat we iets zien dat afwijkend is. We zullen dan in overleg met jullie contact opnemen met jullie zorgverlener.