AAA-quickscan

Een aneurysma is een verwijding in een deel van een (slag)ader. De meest voorkomende plaats is de lichaamsslagader (aorta) in de buik (Latijn: abdomen = buik), het aneurysma aorta abdominalis, afgekort AAA. In Nederland lopen ruim 50.000 mensen met zo’n verwijde slagader in hun buik rond en daarvan sterven er jaarlijks minstens 1000 mensen ten gevolge van het scheuren hiervan.

Preventief onderzoek is de enige methode om het aantal sterfgevallen door AAA-ruptuur (scheuren van de lichaamsslagader in de buik) te voorkomen. Door vroegtijdige ontdekking en bijtijdse preventieve behandeling van een aorta-aneurysma wordt de kans om hieraan te overlijden met de helft gereduceerd. Dit is dan ook de belangrijkste doelstelling van de Aortastichting.

AAA-quickscansenioren vanaf 55 jaar€40

AFSPRAAK MAKEN
  • zinvol voor senioren vanaf 55 jaar
  • dit onderzoek is volstrekt ongevaarlijk
  • bij voorkeur nuchter verschijnen of hooguit met een lichte maaltijd
  • bij 1 tot 2% van de gevallen is onderzoek niet mogelijk ivm extreem darmgas en/of overgewicht
  • uitslag direct na het onderzoek beschikbaar